Aktualności

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

  • 2016-12-27

od stycznia 2017 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w prawie budowlanym.

Zgłoszenia wymagać nie będzie budowa: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.; suszarni kontenerowych do 21 mkw.; instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw. Dotyczy to również budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Obecnie dla tych inwestycji trzeba zgłosić zamiar budowy u starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu). Mniejsze będą także rygory budowy zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach. W ich wypadku pozwolenia na budowę zostaną zastąpione zgłoszeniami. Nowelizacja wprowadza możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę, jednocześnie wydłużając termin jego użytkowania ze 120 do 180 dni. Obecnie po upływie terminu na użytkowanie obiekt tymczasowy musi być rozebrany.

 

Zmianie ulegają przepisy dotyczące wiat te o powierzchni do 35 mkw. nie będą wymagać ingerencji urzędów. Zmianie ulega oczekiwania na milczącą zgodę urzędu z 30 do 21 dni. Nowe przepisy przewidują, że odstąpienie od zapisów w projekcie budowlanym wynoszące nie więcej niż 2 proc. będzie dopuszczalne bez konieczności ubiegania się o projekt zamienny. Chodzi o zmiany dotyczące m.in. wysokości, szerokości i długości planowanego obiektu. Po zastosowaniu 2-proc. odstępstwa nie będzie można jednak wykraczać poza obszar oddziaływania inwestycji. Obecnie zmiany na budowie uznaje się za samowolę budowlaną, chyba że inwestor ma projekt zamienny.