Aktualności

GROŹBA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

  • 2016-10-08

Były członek zarządu musi się liczyć z możliwością orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członka zarządu spółki, który nie zgłosił w porę wniosku o ogłoszenie upadłości, może zgłosić każdy wierzyciel, także ten, którego wierzytelność powstała już po zaprzestaniu pełnienia przez tego członka swojej funkcji " Uchwała Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r. (sygn. akt III CZP 48/16).