Blog

Clara non sunt interpretanda

UMOWY ZAWIERANE NA ODELGŁOŚĆ

  • 2014-09-08
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo cywilne

Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Niemczech, Francji czy Dubaju, musi przestrzegać polskiego prawa, jeżeli kieruje ofertę do polskiego konsumenta. Oznacza to, że gdy firma np. wysyła towar do Polski, ceny podaje w złotówkach, a strona jest napisana w języku polskim to przedsiębiorca musi wywiązać się z wielu obowiązków informacyjnych i zapewnić 10-cio dniowy okres na odstąpienie od umowy.

Konsument korzystający z e-zakupów towarów lub usług powinien jednak przede wszystkim pamiętać, o tym, iż samo kliknięcie na okienko „akceptuję regulamin" czy „zapoznałem się z regulaminem" może oznaczać zawarcie umowy.

Zawierając zatem każdą umowę a przede wszystkim za pośrednictwem Internetu  należy szczególną uwagę zwracać na dane teleadresowe samego sprzedawcy w tym informacje o siedzibie przedsiębiorcy bowiem jeśli znajduje się ona poza UE, w przyszłości może to stanowić dodatkowe utrudnienie w dochodzeniu należnych nam praw, chociażby w przypadku złożenia reklamacji.

Zapoznając się z treścią regulaminu czujność powinniśmy zachować przy zapisach o wysokości opłat, np. koszt towaru lub usługi, koszt dostawy, ewentualne kary umowne, a także należność za samą rejestrację na portalu lub dostęp do jego zasobów,  okresie na jaki umowa jest zawierana, np. czy sprzedawca zastrzega automatyczne przedłużenie umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony, warunkach rozwiązania umowy, adresach pod które należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub reklamację i czy czynności te nie są obwarowane dodatkowymi wymaganiami. Jeżeli w informacjach na stronie internetowej brak którejkolwiek z tych informacji lub są one niejasne, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doradza, aby zrezygnować z zawarcia takiej umowy.

Pamiętać należy, iż zakupy na odległość to specyficzny rodzaj umowy - nawet samo klikniecie na okienko „akceptuję regulamin" czy „zapoznałem się z regulaminem" może oznaczać zawarcie umowy. Jednocześnie może mieć miejsce zawarcie dwóch lub więcej e-umów (o korzystanie z portalu internetowego, umowa sprzedaży towaru lub o świadczenie usługi), a stroną poszczególnych rodzajów umów mogą być różne podmioty. Podając zatem nasze dane powinniśmy zwracać szczególną uwagę na zakres żądanych danych i cel, by w przyszłości uchronić przed negatywnymi konsekwencjami tak zawartych umów. Przy wyborze formy płatności wskazany jest rozsądek jak wskazuje UOKIK jeżeli mamy do wyboru: karta kredytowa, przelew, za pobraniem albo zaliczka, a nie jesteśmy pewni przedsiębiorcy u którego zamawiamy kosztowne zakupy, powinniśmy skorzystać z przesyłki za pobraniem. Nieprawdopodobnie niska cena i obowiązek zapłaty z góry mogą świadczyć o tym, że towar jest np. nieoryginalny, niskiej jakości lub taki, który być może w ogóle nie zostanie wysłany do klienta. W przypadku zawarcia umowy na odległość konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Jeżeli jednak zgodzimy się (np. akceptując regulamin) na rozpoczęcie świadczenia usługi (np. pobierania plików), przed rozpoczęciem tego terminu, tracimy prawo bezkosztowego odstąpienia od umowy. Nie obowiązuje ono także wtedy, gdy zawieramy przez internet umowę o wykonanie jakiejś pracy lub prowadzimy działalność gospodarczą.

Ważne jest również to, iż osoba, która zawiera umowy w celu gospodarczym nie jest konsumentem, w związku z tym nie jest objęta ochroną, która wynika z przepisów konsumenckich.