Klienci indywidualni

Hominum causa omne ius constitutum est

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywiduanych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakres naszych usług obejmuje:
 
■ udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa konsumenckiego oraz prawa karnego;
 
■  sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa administracyjnego;
 
■  występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz  przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach  cywilnych;
 
■  reprezentacja klienta w postępowaniu mediacyjnym;
 
WYNAGRODZENIE
 
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom  skomplikowania sprawy i czas jej trwania.