Nasz zespół

Acta probant se ipsa

Małgorzata Repelewicz

Radca prawny. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; wpisana w 2013 roku na listę radców prawnych przy OIRP w Lublinie. Od 2014 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego zapewniając kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych z branży IT, hotelarskiej, budowlanej oraz reklamy zarówno w ramach pomocy doraźnej, jak i stałej obsługi prawnej. Świadczy również pomoc na rzecz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie podatkowym oraz szeroko rozumianym prawie administracyjnym. Praktykę zawodową zdobywała w krajowych oraz zagranicznych podmiotach gospodarczych jak również w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratury. Współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych oraz Kancelarią Adwokacką współtworząc zespół specjalistów z zakresu prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Ukończyła szkolenia m.in. z Prawa Zamówień Publicznych, Podatek CIT, Prawo Budowlane. Wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Agnieszka Czerniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Odbyła aplikację adwokacką w indywidualnej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prowadzeniu spraw  karnych. W roku 2015 została wpisana na listę adwokatów. Poza ugruntowaną wiedzą i doskonałą znajomością procedury karnej klienci cenią jej profesjonalizm i zaangażowanie w powierzone sprawy. Wrodzona empatia sprawia, że doskonale rozumie potrzeby i problemy, z którymi mierzą się jej klienci.
Przede wszystkim jej zainteresowania zawodowe sprowadzają się do spraw z dziedziny prawa karnego jak i szeroko pojętego prawa rodzinnego.

 

Agnieszka Wąsowicz-Staszak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego napisała pod kierownictwem prof. Piotra Pogonowskiego pt.: "Zasada prawdy materialnej w procesie gospodarczym".  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującego sie w szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz w prawie gospodarczym. Od 2011 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu WSPÓLNIE. Od 2012 jest zwiazana z Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorzadowych przy projekcie „Mam Prawo”. Interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa miedzynarodowego.

Piotr Kaniowski

Radca prawny stale współpracujący z Kancelarią.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z numerem wpisu LB-1736. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Seminarzysta z zakresu prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Policzkiewicz. Po ukończeniu studiów prawniczych pracował w lubelskich kancelariach radców prawnych oraz w branży konsultingowej – w podmiotach świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami pracy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji personelu, ze szczególnym uwzględnieniem usług w obszarze zbiorowego prawa pracy. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z opieką naukową dr hab. Jerzego Szczotki w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności intelektualnej. Od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym, w prawie ubezpieczeniowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesowych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy kuratora sądowego pionu rodzinnego. Ceniony wykładowca z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, prawa handlowego. Od 2010 roku stale współpracuje z radcą prawnym Marcinem Walczukiem, radcą prawnym Mariuszem Grzędą oraz radcą prawnym Małgorzatą Repelewicz. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz zagorzały fan piłkarskiej drużyny Stali Stalowa Wola

Krzysztof Danielak

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Prace magisterską napisał pod kierownictwem ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego pod tyt. "Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorcą a konsumentem".W 2015 roku z oceną bardzo dobrą ukończył Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywał jako asystent w ramach programu "Mam Prawo" oraz w Kancelarii Radcy Prawnego zajmując się prawem cywilnym w zakresie umów, w szczególności ubezpieczeniami z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 
Biegle włada językiem angielskim z terminologią prawniczą.

Alina Głusiec

W 2005 roku ukończyła Narodową Akademię Prawniczą Ukrainy im. Jarosława Mądrego gdzie zdobyła kwalifikacje prawnika.  Absolwentka Studiów Podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II z zakresu Prygotowania Pedagogicznego .
Urodzona w mieście Berdiańsk (Ukraina Wschodnia). Doświadczenie zawodowe zdobywala pracując w jednostkach administracji państwowej, w prokuraturze oraz instytucjach finansowych  na terenie Polski i Ukrainy. W swoich działaniach opiera się na współpracy z doświadczonymi, wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi partnerami – notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi i biurami nieruchomości. W ramach założonej w 2012 roku firmy „Lex Usługi Prawne” przez kilka lat pracowała udzielając porad prawnych osobom znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej oraz cudziemcom.Z racji swojego pochodzenia przez cały czas świadczy usługi tłumacza dla organów administracji państwowej oraz prywatnych firm. W roku 2013 pracowała w Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczania, Sprawozdawczości i Monitoringu Projektów UE „Mam Prawo” oraz „Świadomy Obywatel”.W roku 2013 uczestniczyła w szkoleniach:w ramach projektu „Competences Framework for European Projeck Manager”- com PM organizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie;Szkolenie na temat: Opracowanie  Kompleksowych I trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i  obywatelskiego w Polsce organizowane przez MpiPS;Szkolenie „Vademecum rynków zagranicznych” – tematyka handlu zagranicznego dla przedsibiorcow z Polski i Ukrainy organizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju.
Włada rosyjskim, polskim, ukraińskim, angielskim, białoruskim językami z zastosowaniem terminologii prawniczej.
Interesuje się sztuką, muzyką, teatrem, językami obcymi, turystyką oraz sportem.

Kamila Niziołek-Duda

Magister Prawa. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu prawa podatkowego. Posiada ponad 5- letnie doswiadczenie zwiazane z poradnictwem prawnym swiadczonym na rzecz osób i instytucji. Doradca Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Prowadzi porady prawne miedzy innymi: z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego i rodzinnego.Trener/wykladowca w projektach PO KL w ramach których prowadzi zajecia z zakresu roznych dziedzin prawa. Od maja 2011 roku pracuje równiez na stanowisku Doradcy Prawnego w Punkcie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego przy projekcie „Mam Prawo”.

Piotr Drewniak

Student Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, zainteresowany głównie szeroko pojętym prawem administracyjnym i konstytucyjnym. W trakcie studiów uczęszczał na zajęcia fakultatywne z dziedziny prawa konstytucyjnego, a także aktywnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń. W wolnym czasie miłośnik lotnictwa i wojskowości, starający się aktywnie działać w branży lotnictwa i obronności narodowej. Z pasji: Specjalista ds. Marketingu.

W kancelarii pełni rolę asystenta prawnego.