Month

sierpień 2014
Opinia prawna w przedmiocie kwalifikacji prawnej mechanizmu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” jako czynu karalnego stypizowanego w art. 54 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 1) Teza Stosowanie przez aptekę ogólnodostępną w praktyce handlowej mechanizmu „odwróconego łańcucha dystrybucji”, polegającego na sprzedaży leków refundowanych ze środków publicznych do hurtowni farmaceutycznej przez aptekę ogólnodostępną z uwzględnieniem sztywnych marż...
Czytaj więcej
Obowiązujący w Polsce od przeszło dwóch lat przepis, zakazujący reklamowania się aptek, wśród wielu prawników wzbudza kontrowersje i polemiki. Regulacji istniejącej od 1 stycznia 2012r. zarzuca się m.in., że jest sprzeczna z unijnymi swobodami (przepływów towarów i usług oraz swobodą przedsiębiorczości), albo – że jest zbyt daleko idącym (nieproporcjonalnym) wtargnięciem przez ustawodawcę w sferę wolności gospodarczej jednostki, przez co art. 94a pr. farm. (bo w tym przepisie ukonstytuowano zakaz reklamy aptek)...
Czytaj więcej
Najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku dojdzie do zmiany ustawy Prawo Budowlane. Projekt noweli prawa budowlanego, dotyczyć będzie głównie budownictwa jednorodzinnego, ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie. Zmiany – jak zakładają autorzy projektu – mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę. Nowela zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do domów...
Czytaj więcej