Month

kwiecień 2015
Zakaz organizowania przez apteki programów lojalnościowych nie stoi w sprzeczności z możliwością wykonywania opieki farmaceutycznej. W przestrzeni publicznej i prawnej pojawił się pomysł, aby ograniczyć zakaz reklamy aptek (art. 94a pr. farm.), obowiązujący w bezwzględnej formie od 1 stycznia 2012r („Aptekarze walczą by programy opieki farmaceutycznej nie były zakazaną reklamą”; „Rzeczpospolita”, 28 kwietnia 2015r.). Wedle pomysłodawców tego przedsięwzięcia „podkreślają, że doprecyzowania wymaga (…) przepis o zakazie reklamy...
Czytaj więcej
Handel lekami w „odwróconym kierunku” jest nie tylko deliktem administracyjnym, ale również i przestępstwem, którego popełnienie naraża życie i zdrowie pacjentów; jego społeczna szkodliwość jest znaczna. Twierdzić coś innego, to tyle co mówić nieprawdę. Na stronach portalu gazeta.pl ukazał się artykuł dotykający problematyki tzw. odwróconego łańcucha dostaw („Afera lekowa”). Chodzi o mechanizm dystrybucji leków nie wedle „prawidłowego łańcucha” (tj. producent – hurtownik – apteka – pacjent), ale wedle „odwróconego”...
Czytaj więcej
Łamanie przez przedsiębiorcę aptecznego zakazu określonego w art. 94a ust. 1 PF jest podstawą nie tylko do odebrania zezwolenia na prowadzenie jednej apteki, ale stawia pod znakiem zapytania jego etyczną zdatność do prowadzania jakiejkolwiek apteki. Od 1 stycznia 2012r. w polskim prawie farmaceutycznym obowiązuje całkowity zakaz reklamy aptek. Znowelizowany przepis art. 94a ust. 1 PF nie zawiera w sobie definicji reklamy działalności apteki, a będąc ścisłym – definicja ta ma charakter...
Czytaj więcej
Umowa o zastępstwo inwestycyjne nie została uregulowana konkretnymi przepisami, strony mają więc dość dużą swobodę przy kształtowaniu jej treści. W praktyce przyjmuje się, że powinna ona obejmować wszystkie bądź większość z następujących czynności: zawarcie umów z projektantami na wykonanie dokumentacji budowlanej lub technicznej wraz z częścią kosztową; uzyskanie pozwolenia na budowę; zawarcie umów z wykonawcami robót; zamówienie maszyn, urządzeń i materiałów, których dostawa obciąża inwestora; nadzór nad robotami w okresie...
Czytaj więcej