Month

czerwiec 2015
Przedmiotem artykułu jest zbadanie możliwości uzyskania pozwolenia na budowę przez spółdzielnię mieszkaniową, Chodzi o sytuację, kiedy z wnioskiem o pozwolenie na budowę występuje spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza nieruchomością wspólną. Powstaje wówczas pytanie, czy spółdzielnia, która sprawuje zarząd powierzony, może samodzielnie załatwiać formalności budowlane czy też niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku? Zgodnie z Art. 27. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio...
Czytaj więcej
To towar w obrocie hurtowym lekiem refundowanym określa konieczność stosowania marży ustawowej. Ustawa refundacyjna w art. 7 ust. 2 nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie stosowania przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy produktami leczniczymi innych, niż sztywne marże na leki refundowane. Od 1 stycznia 2012r. obrót hurtowy (podobnie, jak i detaliczny) lekami refundowanymi  wymusza stosowanie ustawowej marży hurtowej (w 2014r. było to 5%; por. art. 7 ust....
Czytaj więcej
Przestrzeganie progów antykoncentracji jest jednym z wymogów umożliwiających prowadzenie apteki. Nie wypada nie zgodzić się z komentarzem mec. Małgorzaty Świecy dot. problemu cofania zezwoleń na prowadzenie apteki dla przedsiębiorcy aptecznego, który złamanie progi antykoncentracyjne, określone w art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 pr. farm. („Farmaceuci: Urzędnicy mylą się na nasz koszt”, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 10.06.2015). Uważam takie stanowisko za uprawnione i zasadne, nie tylko co do faktycznej możliwości...
Czytaj więcej