Month

maj 2018
Niniejsze opracowanie zostało poświecone problematyce stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia przez Sądy w toku orzekania o zwrocie tzw. opłaty likwidacyjnej. Problematyka ta została podjęta ze względu na powszechność problemu likwidacji stosunków ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. To właśnie podczas tego procesu ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną wielokrotnie wynoszącej równowartość środków zgromadzonych na rachunku bądź ich znaczący procent. Znamionowym przykładem takiego postępowania jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń...
Czytaj więcej