Month

marzec 2020
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował obowiązującą dotychczas procedurę legalizacji samowoli budowlanej. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r. Obecnie obowiązujące przepisy tworzą dwa osobne rodzaje postępowań dotyczące samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektu budowlanego (opisane w art. 48 – 49 oraz w art. 49b ustawy –...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował katalog budów oraz robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r. Podstawowym celem proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie budowy oraz roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają...
Czytaj więcej