Month

kwiecień 2020
Tzw. „tarcza antykryzysowa” to pakiet ustaw, które przeciwdziałać mają gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet ów obejmuje: 1/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,2/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) oraz3/ projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub...
Czytaj więcej