Month

maj 2020
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca zmodyfikował definicję pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”. Z jej treści wyeliminowano wyrażenie „w zagospodarowaniu”, co implikuje istotną – m.in. dla właścicieli nieruchomości sąsiednich – zmianę, ograniczając możliwość uzyskania statusu strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy pow Definicję „obszaru oddziaływania obiektu” do ustawy –...
Czytaj więcej