Month

listopad 2020
kartakredytowa
W orzecznictwie sądów krajowych brak jednolitego stanowiska, jeżeli chodzi o wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) na ważność umowy kredytu frankowego. W efekcie funkcjonują równolegle trzy różne poglądy w tej materii: 1/ abuzywność klauzuli indeksacyjnej powoduje nieważność całej umowy kredytowej (z mocy prawa), 2/ mimo niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej, umowa pozostaje ważna jako kredyt zotówkowy, 3/ skutkiem abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) jest...
Czytaj więcej