Day

8 grudnia, 2020
Regulację kształtującą solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego) wobec podwykonawcy wprowadzono do Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku – o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.49.408). Celem sformułowania przepisu art. 647 (1) Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) było przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku nieregulowania wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawców (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 r., II CSK 576/16)....
Czytaj więcej