Month

maj 2022
Od 2021 roku każda umowa o roboty budowlane podpisywana w ramach systemu zamówień publicznych, musi posiadać postanowienia zawierające mechanizm umożliwiający waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Niewątpliwie takie rozwiązanie znacząco poprawiło sytuację przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem prac tego rodzaju. Poza samym instrumentem waloryzacyjnym ustawodawca wprowadził także wymogi formalne, które w tym zakresie muszą spełniać kontrakty publicznoprawne.   Co to jest klauzula waloryzacyjna? W jaki sposób ją uregulować...
Czytaj więcej