Month

czerwiec 2022
Polski ład, jako najważniejszy program polskiego rządu, został wprowadzony w styczniu 2022 roku. Bardzo szybko okazało się jednak, iż jest on dotknięty bardzo wieloma wadami i w związku z tym wymaga gruntownej przebudowy. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone od lipca 2022 roku. Nowy program otrzymał nazwę Polski Ład 2.0 Jaki akt prawny wprowadza zmiany w Polskim Ładzie? Zmiany w zakresie programu Polski Ład zostały wprowadzone...
Czytaj więcej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowy deweloperskie muszą zawierać pewne obligatoryjne postanowienia, służące przede wszystkim ochronie interesów nabywców lokali mieszkalnych. Jednakże deweloperzy, dbający również o własne dobro, bardzo często umieszczają w nich postanowienia przewidujące zmianę ustalonej ceny z powodu zmiany warunków na rynku budowlanym. Co to jest klauzula waloryzacyjna w umowie deweloperskiej? Jakie są jej skutki prawne? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie artykule....
Czytaj więcej
W lipcu 2022 roku wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Wprowadza ona szereg zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych. Jakie są podstawowe zmiany, które wprowadza nowa ustawa deweloperska?  Jaki jest jej cel? Kiedy wchodzą w życie? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie wpisie.   Jaka jest podstawa prawna zmian w przepisach deweloperskich i kiedy wchodzą w życie? Nowy akt prawny regulujący działanie branży...
Czytaj więcej
Niedługo, gdyż 13 października wejdzie w życie najnowsza nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wprowadza ona znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w zakresie posiedzeń Zarządu oraz kompetencji rad nadzorczych. Do tego, przedmiotowa nowelizacja, dodaje przepisy dotyczące Grup spółek.  Jaka jest podstawa prawna nowelizacji Kodeksu spółek handlowych? Czego dotyczą wprowadzane zmiany? Jaki jest ich kształt? Na wszystkie te pytania znajdziesz od[powiedź w niniejszym...
Czytaj więcej