Day

19 czerwca, 2022
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowy deweloperskie muszą zawierać pewne obligatoryjne postanowienia, służące przede wszystkim ochronie interesów nabywców lokali mieszkalnych. Jednakże deweloperzy, dbający również o własne dobro, bardzo często umieszczają w nich postanowienia przewidujące zmianę ustalonej ceny z powodu zmiany warunków na rynku budowlanym. Co to jest klauzula waloryzacyjna w umowie deweloperskiej? Jakie są jej skutki prawne? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie artykule....
Czytaj więcej