Month

sierpień 2022
Uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (które najczęściej nazywa się w skrócie konstrukcyjnymi) mogą obejmować kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie albo projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub też bez ograniczeń. Czym może zajmować się osoba, która ma uprawnienia konstrukcyjne? Zakres uprawnień konstrukcyjnych – na co pozwala? Istnieją dwa najważniejsze rodzaje uprawnień konstrukcyjnym. Pierwszym z nich są uprawnienia bez ograniczeń, które pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektów albo kierowanie robotami budowlanymi...
Czytaj więcej
Umowa sprzedaży samochodu jest zawierana bardzo często, niestety jednak w wielu przypadkach jej strony nie przywiązują odpowiedniej wagi do związanych z nią aspektów prawnych. Tymczasem od ich właściwego uwzględnienia zależy wywołanie pożądanych przez strony skutków, a nawet ważność samej umowy. W niniejszym wpisie, wskażę, jak należy napisać umowę sprzedaży samochodu, tak aby była ona poprawna pod względem prawnym i we właściwym zakresie uwzględniała oraz chroniła interesy jej stron. ...
Czytaj więcej
Zarówno gwarancja oraz rękojmia są instytucjami prawa cywilnego, których zadaniem jest ochrona praw kupującego. Określają one katalog uprawnień nabywcy w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne bądź też nie ma ona właściwości wskazanych przez sprzedającego. Wskazują one również odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji. Dodać trzeba, że są one regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Z niniejszego wpisu dowiesz się czym są gwarancja oraz rękojmia oraz jakie są pomiędzy nimi różnice...
Czytaj więcej
Co to jest flipping? Flipping to nieoficjalna nazwa metody inwestowania na rynku nieruchomości. Polega na wyszukiwaniu i kupowaniu nieruchomości poniżej ich ceny rynkowej, aby następnie poprzez poczynienie odpowiednich nakładów, na przykład robiąc remont, podnieść jej wartość i sprzedać z zyskiem. Jest on generowany poprzez określenie takiej ceny sprzedaży, która pokryje koszty zakupu, remontu, utrzymania nieruchomości i przyniesie dochód. Dodać trzeba, że dotyczy to przede wszystkim rynku wtórnego, choć dość...
Czytaj więcej
Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu dotyczącym lokali mieszkalnych. Dzięki swojej specyfice prawnej gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności niż w przypadku zwykłego najmu. Co to jest najem okazjonalny? Na wstępie wskazać trzeba, że zagadnienia związane z najmem okazjonalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.). Zgodnie z w/w aktem prawnym – umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu...
Czytaj więcej
Niezależnie od rodzaju inwestycji, rozpoczęcie jakiejkolwiek z nich powinno być poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego planu. Jeżeli chodzi o budowę domu, jedną z najważniejszych kwestii poza zdecydowaniem się na najlepszy projekt jest rozplanowanie finansów. W tym celu przyda Ci się rzetelnie wykonany kosztorys budowy domu. Możesz posłużyć się wzorem znalezionym w sieci lub sporządzić go na własną rękę. Jakie są rodzaje kosztorysów budowlanych? Mogłoby się wydawać, iż kosztorys budowlany...
Czytaj więcej
Jeśli chcesz wybudować obok swojego domu budynek gospodarczy, w którym będziesz przechowywać różnego rodzaju sprzęty ogrodowe albo marzy Ci się wybudowanie tarasu czy altanki, powinieneś sprawdzić, czy budowa takiego obiektu nie jest możliwa jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Sprawdźmy kiedy budynek gospodarczy postawiony bez pozwolenia naruszy przepisy prawa budowlanego i od czego właściwie to wszystko zależy. Prawo budowlane a postawienie budynku  gospodarczego W prawie budowlanym możemy znaleźć zapis wskazujący,...
Czytaj więcej