Day

25 sierpnia, 2022
Zarówno gwarancja oraz rękojmia są instytucjami prawa cywilnego, których zadaniem jest ochrona praw kupującego. Określają one katalog uprawnień nabywcy w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne bądź też nie ma ona właściwości wskazanych przez sprzedającego. Wskazują one również odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji. Dodać trzeba, że są one regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Z niniejszego wpisu dowiesz się czym są gwarancja oraz rękojmia oraz jakie są pomiędzy nimi różnice...
Czytaj więcej