Day

17 stycznia, 2023
Od 1 stycznia 2023 r. zaczął działać system EKOB, czyli Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego. Narzędzie to zostało wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2022 r.. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację systemu Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego jest GUNB. Elektroniczna książka obiektu budowlanego stanowi nowe narzędzie cyfrowe, dotychczas nieznane w prawie budowlanym, funkcjonuje ono w ramach systemu c-KOB. EKOB jest dostępna w formie...
Czytaj więcej