Day

27 stycznia, 2023
Elektroniczny Dziennik Budowy, został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią wskazanej wyżej nowelizacji w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami nowo dodanego do prawa budowlanego rozdziału 5a zatytułowanego „Dziennik budowy”. O wydanie dziennika budowy występuje inwestor – zasadę...
Czytaj więcej