Month

lipiec 2023
Istota gwarancji zapłaty Gwarancja zapłaty w branży budowlanej stanowi istotne narzędzie zabezpieczające terminową zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace. Szczególnie istotna jest zgodność z artykułem 6491-6495 kodeksu cywilnego, które precyzują kluczowe aspekty dotyczące tego rodzaju gwarancji.  Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Jest to katalog zamknięty, wyłącza to tym samym prawo do skorzystania...
Czytaj więcej
W dzisiejszym złożonym świecie biznesu i umów, klauzule wykonania zastępczego stanowią istotny element, który umożliwia stronom umowy zapewnienie ochrony swoich interesów w przypadku niewykonania lub naruszenia zobowiązań przez drugą stronę.  Klauzula wykonania zastępczego jest prawnym instrumentem, który umożliwia stronie skorzystanie z alternatywnych środków w celu zabezpieczenia swoich interesów.  W tym artykule przyjrzymy się bliżej klauzuli wykonania zastępczego, jej znaczeniu i zastosowaniu. 1. Definicja klauzuli wykonania...
Czytaj więcej
Nasza Kancelaria została nominowana do prestiżowej nagrody Championa Biznesu za istotny wkład w rozwój gospodarczy, rzetelność oraz inspirowanie do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych Dziękujemy za nominację i docenienie naszych starań przez grono ekspertów Champion Biznesu to nagroda i wyróżnienie dla najlepszych firm, instytucji i organizacji, które tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki. Wdrażają innowacyjne technologie, szanują zasady odpowiedzialnego biznesu i inspirują do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych. Cieszymy się, że znaleźliśmy...
Czytaj więcej
Umowy o roboty budowlane są kluczowym elementem branży budowlanej, które regulują zobowiązania między inwestorem a wykonawcą. W celu zapewnienia terminowego i jakościowego wykonania prac, w umowach stosowane są klauzule dotyczące kar gwarancyjnych. Kara gwarancyjna jest niczym innym niż jednym z instrumentów, które mają na celu ochronę interesów inwestora i zachęcenie wykonawcy do terminowego i zgodnego z umową wykonania prac.  Niniejszy artykuł przyjrzy się istocie i znaczeniu kar gwarancyjnych w umowach...
Czytaj więcej
Po zakończeniu cyklu wpisów na temat tzw. Nowej Ustawy Deweloperskiej, chciałbym poruszyć temat umów o roboty budowlane, zaczynając od najbardziej popularnej formy ich zabezpieczenia tj. kary umownej.  Na początek jednak krótka historia.  W małym miasteczku rozpoczęto ambitny projekt budowy nowego kompleksu mieszkalnego. Zamawiający, Pani Kowalska, podpisała umowę z renomowaną firmą budowlaną, „Solidny Budowniczy”, reprezentowaną przez Pana Nowaka. Wszystko wydawało się dobrze, a prace ruszyły pełną...
Czytaj więcej