Month

październik 2023
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan ogólny W obecnej sytuacji prawnej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zwana dalej „decyzją WZ”) jest kluczowym dokumentem umożliwiającym wydanie pozwolenia na budowę na obszarach nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego. W przypadku inwestycji o charakterze publicznym, organ wydający decyzję lokalizacyjną odgrywa istotną rolę. Jednakże, z dniem 7 lipca 2023 roku, wprowadzone zostały znaczące zmiany w zakresie zasad wydawania...
Czytaj więcej