Day

14 listopada, 2023
Uproszczony tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nowa procedura wprowadzona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r. Czym jest postępowanie uproszczone?  Postępowanie uproszczone to nowy tryb, który może być wykorzystany nie tylko przy uchwalaniu, ale i w procedurze zmiany MPZP. Kiedy można zastosować procedurę uproszczoną?  Procedurę uproszczoną można zastosować w ściśle określonych przypadkach, takich jak: Lokalizacja instalacji...
Czytaj więcej