By

Małgorzata Repelewicz
W umowach cywilnoprawnych, klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody stanowią kluczowy element zapewnienia równowagi między stronami umowy. Jednakże, kiedy te klauzule nie są jasno sprecyzowane, mogą narodzić się pytania o zakres odpowiedzialności stron umowy, szczególnie w przypadku szkód wynikających z opóźnień czy nieprawidłowości w wykonaniu umowy. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Niewykonanie projektu w terminie co dalej?  Załóżmy, że zamawiający zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji...
Czytaj więcej
W umowach dotyczących robót budowlanych zarówno inwestor, jak i wykonawca wykorzystują różnorodne mechanizmy mające na celu ochronę ich interesów. Oprócz kary umownej, coraz częściej wprowadza się do umów inne środki zapewniające zabezpieczenie interesów obu stron w sposób adekwatny do podjętych na mocy umowy zobowiązań. Kara umowna stanowi najpopularniejszą formę zabezpieczenia wywiązania się z umowy i jest stosowana w przypadku opóźnień lub nieterminowego spełnienia świadczeń niepieniężnych. Prawo...
Czytaj więcej
Ogromnie się cieszymy, że w dniu 6 czerwca 2023 roku będziemy mieli niezwykłą okazję wziąć udział w prestiżowym wydarzeniu – Międzynarodowych Targach Gospodarczych, gdzie wystąpimy w roli prelegenta. To dla nas ogromny zaszczyt móc dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą z szeroką publicznością. W związku z tą wyjątkową okazją, mamy również przyjemność podzielić się z Państwem artykułem opublikowanym na łamach Panormay Gospodarczej, który prezentuje naszą kancelarię oraz nasze osiągnięcia....
Czytaj więcej
Kontrakty budowlane pełne są skomplikowanych zależności i ryzyka.  Ważne jest, zrozumienie, że wykonawcy robót budowlanych przysługują również prawa pozwalające im chronić swoje interesy. W tym artykule skupię się na prawie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zastrzeżonego na rzecz wykonawcy.  Bezwględnie wykonawcy robót budowlanych przysługuje prawo odstąpienia od umowy zarówno w przypadkach określonych w ustawie jak i na podstawie postanowień umowy.  W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wykonawca ma prawo odstąpić od umowy...
Czytaj więcej
Zapraszam do posłuchania odcinka na temat klauzuli wstrzymania się z wykonywaniem prac w umowach inwestycyjnych!  Celem tego odcinka jest przybliżenie istoty i funkcji klauzuli umożliwiającej wstrzymanie się z wykonywaniem prac oraz omówienie kwestii prawnych i praktycznych z nią związanych. Skupię się na wyjaśnieniu kluczowych pojęć, takich jak „wątpliwość” co do spełnienia świadczenia przez drugą stronę czy „zły stan majątkowy”, które mają wpływ na uprawnienia wykonawcy do wstrzymania się z wykonywaniem prac.Zapraszam zatem...
Czytaj więcej
Umowy o charakterze inwestycyjnym, takie jak umowy o budowę, dostarczenie towarów czy świadczenie usług, często wiążą się z dużymi nakładami finansowymi i zaangażowaniem wielu strony. W trakcie realizacji takich umów, pojawiają się różnorodne wyzwania i ryzyka, które mogą wpłynąć na płynność finansową stron umowy i utrudnić spełnienie zobowiązań. Jednym z istotnych zagadnień w tego typu umowach jest zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia interesów zarówno wykonawcy, jak i inwestora. W tym...
Czytaj więcej
Istota gwarancji zapłaty Gwarancja zapłaty w branży budowlanej stanowi istotne narzędzie zabezpieczające terminową zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace. Szczególnie istotna jest zgodność z artykułem 6491-6495 kodeksu cywilnego, które precyzują kluczowe aspekty dotyczące tego rodzaju gwarancji.  Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. Jest to katalog zamknięty, wyłącza to tym samym prawo do skorzystania...
Czytaj więcej
W dzisiejszym złożonym świecie biznesu i umów, klauzule wykonania zastępczego stanowią istotny element, który umożliwia stronom umowy zapewnienie ochrony swoich interesów w przypadku niewykonania lub naruszenia zobowiązań przez drugą stronę.  Klauzula wykonania zastępczego jest prawnym instrumentem, który umożliwia stronie skorzystanie z alternatywnych środków w celu zabezpieczenia swoich interesów.  W tym artykule przyjrzymy się bliżej klauzuli wykonania zastępczego, jej znaczeniu i zastosowaniu. 1. Definicja klauzuli wykonania...
Czytaj więcej
Nasza Kancelaria została nominowana do prestiżowej nagrody Championa Biznesu za istotny wkład w rozwój gospodarczy, rzetelność oraz inspirowanie do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych Dziękujemy za nominację i docenienie naszych starań przez grono ekspertów Champion Biznesu to nagroda i wyróżnienie dla najlepszych firm, instytucji i organizacji, które tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki. Wdrażają innowacyjne technologie, szanują zasady odpowiedzialnego biznesu i inspirują do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych. Cieszymy się, że znaleźliśmy...
Czytaj więcej
Umowy o roboty budowlane są kluczowym elementem branży budowlanej, które regulują zobowiązania między inwestorem a wykonawcą. W celu zapewnienia terminowego i jakościowego wykonania prac, w umowach stosowane są klauzule dotyczące kar gwarancyjnych. Kara gwarancyjna jest niczym innym niż jednym z instrumentów, które mają na celu ochronę interesów inwestora i zachęcenie wykonawcy do terminowego i zgodnego z umową wykonania prac.  Niniejszy artykuł przyjrzy się istocie i znaczeniu kar gwarancyjnych w umowach...
Czytaj więcej
1 2 3 4 10