By

Małgorzata Repelewicz
W dzisiejszym złożonym świecie biznesu i umów, klauzule wykonania zastępczego stanowią istotny element, który umożliwia stronom umowy zapewnienie ochrony swoich interesów w przypadku niewykonania lub naruszenia zobowiązań przez drugą stronę.  Klauzula wykonania zastępczego jest prawnym instrumentem, który umożliwia stronie skorzystanie z alternatywnych środków w celu zabezpieczenia swoich interesów.  W tym artykule przyjrzymy się bliżej klauzuli wykonania zastępczego, jej znaczeniu i zastosowaniu. 1. Definicja klauzuli wykonania...
Czytaj więcej
Nasza Kancelaria została nominowana do prestiżowej nagrody Championa Biznesu za istotny wkład w rozwój gospodarczy, rzetelność oraz inspirowanie do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych Dziękujemy za nominację i docenienie naszych starań przez grono ekspertów Champion Biznesu to nagroda i wyróżnienie dla najlepszych firm, instytucji i organizacji, które tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki. Wdrażają innowacyjne technologie, szanują zasady odpowiedzialnego biznesu i inspirują do wykorzystywania dobrych praktyk biznesowych. Cieszymy się, że znaleźliśmy...
Czytaj więcej
Umowy o roboty budowlane są kluczowym elementem branży budowlanej, które regulują zobowiązania między inwestorem a wykonawcą. W celu zapewnienia terminowego i jakościowego wykonania prac, w umowach stosowane są klauzule dotyczące kar gwarancyjnych. Kara gwarancyjna jest niczym innym niż jednym z instrumentów, które mają na celu ochronę interesów inwestora i zachęcenie wykonawcy do terminowego i zgodnego z umową wykonania prac.  Niniejszy artykuł przyjrzy się istocie i znaczeniu kar gwarancyjnych w umowach...
Czytaj więcej
Po zakończeniu cyklu wpisów na temat tzw. Nowej Ustawy Deweloperskiej, chciałbym poruszyć temat umów o roboty budowlane, zaczynając od najbardziej popularnej formy ich zabezpieczenia tj. kary umownej.  Na początek jednak krótka historia.  W małym miasteczku rozpoczęto ambitny projekt budowy nowego kompleksu mieszkalnego. Zamawiający, Pani Kowalska, podpisała umowę z renomowaną firmą budowlaną, „Solidny Budowniczy”, reprezentowaną przez Pana Nowaka. Wszystko wydawało się dobrze, a prace ruszyły pełną...
Czytaj więcej
Tym wpisem chciałabym podsumować cykl wpisów o Nowej Ustawie Deweloperskiej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Jednym z podstawowych celów dokonania zmian w ustawie deweloperskiej jest zwiększenie ochrony interesów nabywcy w relacji z deweloperem. Ustawa wprowadziła m.in. : zmiany dotyczące procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, nowe obowiązki deweloperów względem nabywców, regulacje dotyczącą zasad zawierania umów rezerwacyjnych, nowe zasady zabezpieczenie...
Czytaj więcej
Nowa Ustawa Deweloperska określa zasady działania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego celem jest zwiększenie ochrony osób kupujących nowe mieszkania. W przypadku upadku firmy deweloperskiej Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie eliminować ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.  Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny? Intencją ustawodawcy była ochrona środków nabywcy na takim samym poziomie bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj mieszkaniowego rachunku powierniczego. Przypomnienia  bowiem wymaga...
Czytaj więcej
Ustawa z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym tzw. nowa ustawą deweloperska,  powołała do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jak rownież uregulowała kwestie dotyczące umów rezerwacyjnych, nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego czy usunięciem wad na koszt dewelopera z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne.  Ustawa nałożyła na dewelopera szereg...
Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w niesamowitym projekcie, którego premiera odbędzie się 16 czerwca 2023 roku. Pragniemy podzielić się z Wami wyjątkową książką pt. "50 Osobistości Biznesu", w której moja skromna osoba również została uwieczniona jako jedna z bohaterek. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Biznes W Kobiecym Stylu za to wyróżnienie.
Czytaj więcej
Po wejściu w życie Nowej Ustawy Deweloperskiej jednym z najczęstszych problemów jakie się pojawiają jest rozstrzygnięcie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, czyli tak naprawdę kto i kiedy powinien ją stosować. Nowa Ustawa Deweloperska bowiem m.in. rozszerza zakres przedmiotowy i podmiotowy dotychczasowych przepisów stosowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i domów budowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich oraz modyfikuje treść umowy deweloperskiej oraz ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Faktem jest, iż poprzednio obowiązującą ustawę stosowaliśmy...
Czytaj więcej
Ustawa z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym tzw. Nowa Ustawa Deweloperska wprowadza nowe przepisy regulujące zasady sporządzania oraz doręczenia prospektu informacyjnego. Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej i rezerwacyjnej oraz innych umów, o których mowa w ustawie zobowiązany jest do bezpłatnego przekazania klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami na trwałym nośniku.  W istotny sposób w stosunku do dotychczasowych uregulowań zmienił się wzór prospektu...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 11