By

Piotr Sędłak
To towar w obrocie hurtowym lekiem refundowanym określa konieczność stosowania marży ustawowej. Ustawa refundacyjna w art. 7 ust. 2 nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie stosowania przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy produktami leczniczymi innych, niż sztywne marże na leki refundowane. Od 1 stycznia 2012r. obrót hurtowy (podobnie, jak i detaliczny) lekami refundowanymi  wymusza stosowanie ustawowej marży hurtowej (w 2014r. było to 5%; por. art. 7 ust....
Czytaj więcej
Przestrzeganie progów antykoncentracji jest jednym z wymogów umożliwiających prowadzenie apteki. Nie wypada nie zgodzić się z komentarzem mec. Małgorzaty Świecy dot. problemu cofania zezwoleń na prowadzenie apteki dla przedsiębiorcy aptecznego, który złamanie progi antykoncentracyjne, określone w art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 pr. farm. („Farmaceuci: Urzędnicy mylą się na nasz koszt”, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 10.06.2015). Uważam takie stanowisko za uprawnione i zasadne, nie tylko co do faktycznej możliwości...
Czytaj więcej
Zakaz organizowania przez apteki programów lojalnościowych nie stoi w sprzeczności z możliwością wykonywania opieki farmaceutycznej. W przestrzeni publicznej i prawnej pojawił się pomysł, aby ograniczyć zakaz reklamy aptek (art. 94a pr. farm.), obowiązujący w bezwzględnej formie od 1 stycznia 2012r („Aptekarze walczą by programy opieki farmaceutycznej nie były zakazaną reklamą”; „Rzeczpospolita”, 28 kwietnia 2015r.). Wedle pomysłodawców tego przedsięwzięcia „podkreślają, że doprecyzowania wymaga (…) przepis o zakazie reklamy...
Czytaj więcej
Handel lekami w „odwróconym kierunku” jest nie tylko deliktem administracyjnym, ale również i przestępstwem, którego popełnienie naraża życie i zdrowie pacjentów; jego społeczna szkodliwość jest znaczna. Twierdzić coś innego, to tyle co mówić nieprawdę. Na stronach portalu gazeta.pl ukazał się artykuł dotykający problematyki tzw. odwróconego łańcucha dostaw („Afera lekowa”). Chodzi o mechanizm dystrybucji leków nie wedle „prawidłowego łańcucha” (tj. producent – hurtownik – apteka – pacjent), ale wedle „odwróconego”...
Czytaj więcej
Łamanie przez przedsiębiorcę aptecznego zakazu określonego w art. 94a ust. 1 PF jest podstawą nie tylko do odebrania zezwolenia na prowadzenie jednej apteki, ale stawia pod znakiem zapytania jego etyczną zdatność do prowadzania jakiejkolwiek apteki. Od 1 stycznia 2012r. w polskim prawie farmaceutycznym obowiązuje całkowity zakaz reklamy aptek. Znowelizowany przepis art. 94a ust. 1 PF nie zawiera w sobie definicji reklamy działalności apteki, a będąc ścisłym – definicja ta ma charakter...
Czytaj więcej
Czy pomimo niekrzystnych dla siebie orzeczeń sądów administracyjnych apteki sieciowe mogą nadal prowadzić działalność niezgodną z prawem farmaceutycznym? Pod koniec sierpnia br.r. Naczelny Sąd Administracyjny wytrącił aptekom sieciowym ostatni oręż w walce z zakazem reklamy aptek (art. 94a ust. 1 pr. farm.); pomimo tego, że zakaz ów obowiązuje od prawie trzech lat, „siecówki” nieustannie i na masową skalę łamały go lub omijały na różne sposoby. Wyrokiem z dn. 27...
Czytaj więcej
Opinia prawna w przedmiocie kwalifikacji prawnej mechanizmu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” jako czynu karalnego stypizowanego w art. 54 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 1) Teza Stosowanie przez aptekę ogólnodostępną w praktyce handlowej mechanizmu „odwróconego łańcucha dystrybucji”, polegającego na sprzedaży leków refundowanych ze środków publicznych do hurtowni farmaceutycznej przez aptekę ogólnodostępną z uwzględnieniem sztywnych marż...
Czytaj więcej
Obowiązujący w Polsce od przeszło dwóch lat przepis, zakazujący reklamowania się aptek, wśród wielu prawników wzbudza kontrowersje i polemiki. Regulacji istniejącej od 1 stycznia 2012r. zarzuca się m.in., że jest sprzeczna z unijnymi swobodami (przepływów towarów i usług oraz swobodą przedsiębiorczości), albo – że jest zbyt daleko idącym (nieproporcjonalnym) wtargnięciem przez ustawodawcę w sferę wolności gospodarczej jednostki, przez co art. 94a pr. farm. (bo w tym przepisie ukonstytuowano zakaz reklamy aptek)...
Czytaj więcej