ODWRÓCONY ŁAŃCUCH DOSTAW JEST POWAŻNYM NARUSZENIEM PRAWA

  • 2015-04-29
  • Piotr Sędłak
  • prawo cywilne

Handel lekami w "odwróconym kierunku" jest nie tylko deliktem administracyjnym, ale również i przestępstwem, którego popełnienie naraża życie i zdrowie pacjentów; jego społeczna szkodliwość jest znaczna. Twierdzić coś innego, to tyle co mówić nieprawdę.

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

  • 2015-04-12
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo gospodarcze i handlowe

Umowa o zastępstwo inwestycyjne nie została uregulowana konkretnymi przepisami, strony mają więc dość dużą swobodę przy kształtowaniu jej treści.