UCHYLENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

  • 2015-09-07
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo administracyjne

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, jak każda decyzja administracyjna, może zostać uchylona w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (środków przysługujących od ostatecznych decyzji), tj. dla przykładu, w trybie stwierdzenia nieważności (156 i nast. k.p.a.) lub wznowienia postępowania (art. 145 i nast. k.p.a.).