ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

  • 2016-01-20
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo gospodarcze i handlowe

Upadłość konsumencka 2016 roku nie będzie zasadniczo różnić się od tej z roku 2015. Niemniej Nowy Rok przyniesie trzy ważne zmiany, które w sposób istotny zmienią sytuacje niektórych dłużników, a nawet mogą sparaliżować instytucję upadłości konsumenckiej.

CZY PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM?

  • 2016-01-04
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo gospodarcze i handlowe

Śledząc różne wypowiedzi oraz zapatrywania można dojść do wniosku, iż dokonywanie wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a prokurent może dokonywać wyłącznie czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.