KADENCJA A MANDAT W SPÓŁCE Z O.O.

  • 2017-03-14
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo gospodarcze i handlowe

Jako „kadencję” należy rozumieć oznaczony czas wskazany w umowie spółki, na jaki dana osoba zostaje powołana do zarządu, przy czym umowa spółki może nie zawierać w ogóle postanowień odnośnie kadencji lub wskazywać wprost, że członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (zarząd bezkadencyjny).