POZEW SKIEROWANY PRZECIWKO ODDZIAŁOWI SPÓŁKI

  • 2016-10-22
  • Małgorzata Repelewicz
  • postępowanie cywilne

Nie ulega wątpliwości, iż brak zdolności sądowej zarówno powoda, jak i pozwanego skutkuje odrzuceniem pozwu, jeżeli braku tego nie można uzupełnić w sposób wskazany w art. 70 i 71 k.p.c. (art. 199 § 1 pkt 3 oraz § 2 k.p.c.).