UCHYLENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

 • 2015-09-07
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, jak każda decyzja administracyjna, może zostać uchylona w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (środków przysługujących od ostatecznych decyzji), tj. dla przykładu, w trybie stwierdzenia nieważności (156 i nast. k.p.a.) lub wznowienia postępowania (art. 145 i nast. k.p.a.).

NOWE UPROSZCZONE PROCEDURY BUDOWLANE

 • 2015-08-10
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Nowe przepisy obowiązują od 28 czerwca br. Dzięki nim uproszczone zostały procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niektórych inwestycji.

JEDEN PROCENT ROZSĄDKU

 • 2015-06-11
 • Piotr Sędłak
 • prawo administracyjne

Przestrzeganie progów antykoncentracji jest jednym z wymogów umożliwiających prowadzenie apteki.

APTEKI SIECIOWE JEDNAK PONAD PRAWEM?

 • 2014-10-14
 • Piotr Sędłak
 • prawo administracyjne

Czy pomimo niekrzystnych dla siebie orzeczeń sądów administracyjnych apteki sieciowe mogą nadal prowadzić działalność niezgodną z prawem farmaceutycznym?

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

 • 2014-08-05
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku dojdzie do zmiany ustawy Prawo Budowlane. Projekt noweli prawa budowlanego, dotyczyć będzie głównie budownictwa jednorodzinnego, ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie. Zmiany - jak zakładają autorzy projektu - mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę.