DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN PODMIOTOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ

 • 2018-06-13
 • Krzysztof Danielak
 • prawo gospodarcze i handlowe

Spółka jawna stanowi trzecią (po spółce cywilnej i spółce z o.o.) najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W 2005 r. na rynku było 23 381 spółek jawnych, a 2013 r. było ich już 34 048. W związku z popularnością prowadzenia działalności w tej formie, ze względu na złożoność przepisów dot. zmian osobowych w spółce uzasadnionym jest ich omówienie.

REJESTR HANDLOWY B.

 • 2017-10-08
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Funkcje jakie obecnie spełnia Krajowy Rejestr Sądowy to funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna oraz funkcja gwarancyjna.

KADENCJA A MANDAT W SPÓŁCE Z O.O.

 • 2017-03-14
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Jako „kadencję” należy rozumieć oznaczony czas wskazany w umowie spółki, na jaki dana osoba zostaje powołana do zarządu, przy czym umowa spółki może nie zawierać w ogóle postanowień odnośnie kadencji lub wskazywać wprost, że członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (zarząd bezkadencyjny).

ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • 2016-01-20
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Upadłość konsumencka 2016 roku nie będzie zasadniczo różnić się od tej z roku 2015. Niemniej Nowy Rok przyniesie trzy ważne zmiany, które w sposób istotny zmienią sytuacje niektórych dłużników, a nawet mogą sparaliżować instytucję upadłości konsumenckiej.

CZY PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM?

 • 2016-01-04
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Śledząc różne wypowiedzi oraz zapatrywania można dojść do wniosku, iż dokonywanie wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a prokurent może dokonywać wyłącznie czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

 • 2015-04-12
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Umowa o zastępstwo inwestycyjne nie została uregulowana konkretnymi przepisami, strony mają więc dość dużą swobodę przy kształtowaniu jej treści.