Kategoria

Dla frankowiczów
Stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (stanowiące konsekwencję zastosowania klauzuli indeksacyjnej lub denominacyjnej o charaketrze abuzywnym) powoduje, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta – nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Następstwem powyższego jest potrzeba dokonania rozliczeń z tytułu spełnionych przez strony na podstawie rzeczonej umowy świadczeń. W istocie mamy do czynienia z aktualizacją „nowego” obowiązku – niemającego umocowania w umowie – obowiązku zwrotu...
Czytaj więcej
kartakredytowa
W orzecznictwie sądów krajowych brak jednolitego stanowiska, jeżeli chodzi o wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) na ważność umowy kredytu frankowego. W efekcie funkcjonują równolegle trzy różne poglądy w tej materii: 1/ abuzywność klauzuli indeksacyjnej powoduje nieważność całej umowy kredytowej (z mocy prawa), 2/ mimo niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej, umowa pozostaje ważna jako kredyt zotówkowy, 3/ skutkiem abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) jest...
Czytaj więcej
Mianem „odfrankowienia kredytu” określa się uznanie za niewiążące klauzul umowy kredytowej dotyczących indeksowania (lub denominowania) zobowiązania wyrażonego we frankach szwajcarskich.
Czytaj więcej
Pod koniec 2015 r. liczba udzielonych konsumentom kredytów i pożyczek indeksowanych lub denominowanych do walut obcych wynosiła w Polsce ponad 713 tys. i opiewała na sumę ponad 173 mld zł, z czego – odpowiednio – 562 tys. i 144 mld zł stanowiły kredyty lub pożyczki odnoszone do franka szwajcarskiego. Większość z tych kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej