Kategoria

Kontrakty budowlane
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Głównym założeniem kary umownej jest mobilizacja drugiej strony do tego...
Czytaj więcej
Odbiór robót jest jedną z najważniejszych czynności w relacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Odbiór jest potwierdzeniem wykonanie zobowiązania przez wykonawcę z umowy o roboty budowlane. Po jego dokonaniu wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Moment odbioru robót jest także istotny dla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Serdecznie zapraszam do posłuchania
Czytaj więcej
Ustawa z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym tzw. Nowa Ustawą Deweloperska,  powołała do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Ponadto uregulowała kwestie dotyczące umów rezerwacyjnych, nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego czy  usunięcie wad na koszt dewelopera z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne.  Obowiązki dewelopera Zgodnie z nową...
Czytaj więcej
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby: żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub skorzystać z gwarancji jakości.  Jakie są różnice między rękojmia a gwarancją opowiem w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam.
Czytaj więcej
Odstąpienia od umowy o roboty budowlane w ostatnim czasie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów. Podyktowane jest to przede wszystkim zmianą warunków rynkowych oraz trudną sytuacja gospodarczą. W tym wpisie postaram się zasygnalizować kluczowe aspekty prawa do odstąpienia od umowy po stronie inwestora jak również wykonawcy. Samo prawo  odstąpienia od umowy przewidziane jest w kodeksie cywilnym i może być ono zrealizowane na warunkach w nim wskazanym jak również może zostać...
Czytaj więcej
Świadectwo energetyczne budynku od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nawet tych starszych. Jest to efekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Każdego właściciela nieruchomości czeka więc nowy obowiązek.  Za brak świadectwa energetycznego przewidziane zostały kary.
Czytaj więcej
W dzisiejszych czasach już chyba nikt nie wyobraża sobie umowy o roboty budowlane, do której – oprócz oczywiście kary umownej, nie zostałyby wprowadzone również inne zabezpieczenia chroniące inwestora jak również wykonawcę.  Bezwględnie najbardziej powszechnym zabezpieczeniem umowy o roboty budowlane jest kara umowna. Warto jednak pamiętać również o innych dostępnych instrumentach, w kontekście przykładowo ograniczeń dla ustanawiania kary umownej  czy zapewnienia sobie możliwości egzekwowania swoich...
Czytaj więcej
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym...
Czytaj więcej
Niezależnie od rodzaju inwestycji, rozpoczęcie jakiejkolwiek z nich powinno być poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego planu. Jeżeli chodzi o budowę domu, jedną z najważniejszych kwestii poza zdecydowaniem się na najlepszy projekt jest rozplanowanie finansów. W tym celu przyda Ci się rzetelnie wykonany kosztorys budowy domu. Możesz posłużyć się wzorem znalezionym w sieci lub sporządzić go na własną rękę. Jakie są rodzaje kosztorysów budowlanych? Mogłoby się wydawać, iż kosztorys budowlany...
Czytaj więcej
Masz w planach wybudowanie domu albo zakup mieszkania, które jest w stanie deweloperskim? A może zdecydowałeś już jaką inwestycję wybierzesz i zdążyłeś ją sfinansować – masz lokum, ale rozważasz w jaki sposób najlepiej będzie kupić materiały? Niezależnie od tego, w której sytuacji właśnie się znajdujesz, jeżeli masz z nią styczność po raz pierwszy, może być ona dla Ciebie skomplikowana. Znalezienie zespołu fachowców, którzy zajmą się Twoją budową to pierwsze wyzwanie,...
Czytaj więcej
1 2