Kategoria

Kontrakty budowlane
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym...
Czytaj więcej
Niezależnie od rodzaju inwestycji, rozpoczęcie jakiejkolwiek z nich powinno być poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego planu. Jeżeli chodzi o budowę domu, jedną z najważniejszych kwestii poza zdecydowaniem się na najlepszy projekt jest rozplanowanie finansów. W tym celu przyda Ci się rzetelnie wykonany kosztorys budowy domu. Możesz posłużyć się wzorem znalezionym w sieci lub sporządzić go na własną rękę. Jakie są rodzaje kosztorysów budowlanych? Mogłoby się wydawać, iż kosztorys budowlany...
Czytaj więcej
Masz w planach wybudowanie domu albo zakup mieszkania, które jest w stanie deweloperskim? A może zdecydowałeś już jaką inwestycję wybierzesz i zdążyłeś ją sfinansować – masz lokum, ale rozważasz w jaki sposób najlepiej będzie kupić materiały? Niezależnie od tego, w której sytuacji właśnie się znajdujesz, jeżeli masz z nią styczność po raz pierwszy, może być ona dla Ciebie skomplikowana. Znalezienie zespołu fachowców, którzy zajmą się Twoją budową to pierwsze wyzwanie,...
Czytaj więcej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno inwestor, jak i wykonawcy odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych. Zasada ta pozwala na skuteczną ochronę interesów słabszej strony kontraktów o wykonanie tego rodzaju prac, jakimi są właśnie podwykonawcy. Na czym polega solidarna odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy? Co jest jej przedmiotem? Na jakich zasadach jest ona ponoszona? Na wszystkie te pytania odpowiem Ci w niniejszym artykule. Na czym polega solidarna odpowiedzialność inwestora...
Czytaj więcej
Od 2021 roku każda umowa o roboty budowlane podpisywana w ramach systemu zamówień publicznych, musi posiadać postanowienia zawierające mechanizm umożliwiający waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Niewątpliwie takie rozwiązanie znacząco poprawiło sytuację przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem prac tego rodzaju. Poza samym instrumentem waloryzacyjnym ustawodawca wprowadził także wymogi formalne, które w tym zakresie muszą spełniać kontrakty publicznoprawne.   Co to jest klauzula waloryzacyjna? W jaki sposób ją uregulować...
Czytaj więcej