Kategoria

Podcast prawo na budowie
Zapraszam do posłuchania odcinka na temat klauzuli wstrzymania się z wykonywaniem prac w umowach inwestycyjnych!  Celem tego odcinka jest przybliżenie istoty i funkcji klauzuli umożliwiającej wstrzymanie się z wykonywaniem prac oraz omówienie kwestii prawnych i praktycznych z nią związanych. Skupię się na wyjaśnieniu kluczowych pojęć, takich jak “wątpliwość” co do spełnienia świadczenia przez drugą stronę czy “zły stan majątkowy”, które mają wpływ na uprawnienia wykonawcy do wstrzymania się z wykonywaniem prac.Zapraszam zatem...
Czytaj więcej
Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce powinien uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj więcej
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby: żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub skorzystać z gwarancji jakości.  Jakie są różnice między rękojmia a gwarancją opowiem w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam.
Czytaj więcej
Na podstawie art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy: zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane; kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 KC przyznający dłużnikowi uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że strony nie mogą w umowie pozbawić dłużnika tego uprawnienia. Miarkowania wysokości kary umownej dokonuje sąd wyłącznie na żądanie dłużnika...
Czytaj więcej
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym w przepisach prawa, ale jej zastrzeżenie jest możliwe na podstawie regulacji przewidującej swobodę umów. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody...
Czytaj więcej
Skala zjawiska jest naprawdę ogromna. Samowolę budowlaną można zalegalizować. Przed złożeniem wniosku o legalizację warto jednak sprawdzić, jakie warunki muszą być spełnione, aby samowola została zalegalizowana. Zapraszam do posłuchania nowego odcinka podcastu Prawo na budowie.
Czytaj więcej
Planujesz realizację inwestycji budowlanej, na przykład budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać pozwolenia na budowę.  Posłuchaj jak je uzyskać.
Czytaj więcej
Jaki jest zakres obowiązków architekta w procesie inwestycyjnym? Jakie obowiązki wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego a co możemy doprecyzować w umowie? Kiedy architekt ponosi odpowiedzialność za wykonany projekt? Na te  pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w dzisiejszym odcinku.  Serdecznie zapraszam
Czytaj więcej
Umowa z architektem to dokument, jaki inwestor zawiera w celu ustalenia zasad współpracy z nim w zakresie opracowania projektu architektonicznego. Dowiedz się, co powinno znaleźć się w umowie z architektem,  jak określenie i przeniesie praw autorskich wpływa na realizację procesu budowlanego.
Czytaj więcej
Świadectwo energetyczne budynku od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nawet tych starszych. Jest to efekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Każdego właściciela nieruchomości czeka więc nowy obowiązek.  Za brak świadectwa energetycznego przewidziane zostały kary.
Czytaj więcej
1 2