Kategoria

Prawo cywilne
Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu dotyczącym lokali mieszkalnych. Dzięki swojej specyfice prawnej gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności niż w przypadku zwykłego najmu. Co to jest najem okazjonalny? Na wstępie wskazać trzeba, że zagadnienia związane z najmem okazjonalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.). Zgodnie z w/w aktem prawnym – umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu...
Czytaj więcej
Służebność osobista jest instytucją prawa cywilnego, która wiąże się z określonym władztwem nad rzeczą. Zapewnia ona osobie której przysługuje, szereg uprawnień, w części odpowiadających prawu własności. Należy przy tym pamiętać, że chociaż służebność osobista jest prawem, którego treść odpowiada zasadom, które rządzą służebnością gruntową, to jednak pomiędzy tymi dwoma instytucjami zachodzą fundamentalne różnice. Czym jest służebność osobista? Jak ją ustanowić? Co to jest służebność mieszkania? Kiedy...
Czytaj więcej
Umowa darowizny jest instytucją prawa cywilnego stanowiącą jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej. Ma ono postać bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, powodującego powiększenie jego majątku. Aby jednak umowa taka spełniła swoją funkcję, a więc była skuteczna musi spełniać szereg warunków formalnych, przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa. W niniejszym wpisie, wskażę, jak należy napisać umowę darowizny, tak aby była...
Czytaj więcej
Większość z nas z niecierpliwością czeka na nadejście upragnionych wakacji, w czasie których będzie mogła odpocząć i „naładować akumulatory”. Miłemu ich spędzeniu służą bardzo często wyjazdy, organizowane przez biura podróży. Czasami, jak piorun z jasnego nieba, na przyszłego wycieczkowicza spada wiadomość, iż organizator nagle wycofuje się z zawartej umowy, bądź sprawy osobiste powodują, że my sami nie możemy jednak uczestniczyć w wyjeździe. Wymarzone wakacje zostają odwołane… Co wówczas? W jaki sposób takie...
Czytaj więcej