Kategoria

Prawo Karne
Pomocnictwo w wyłudzeniu internetowym jest czynem zabronionym traktowanym na równi z przestępstwem zasadniczym. Tym samym, osoba, która się go dopuściła, ponosi odpowiedzialność na takich samych zasadach, jak sprawca samego wyłudzenia. Co to jest pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa? Pomocnictwo  polega na ułatwieniu innej osobie popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie karnym – odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego...
Czytaj więcej