Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komplementariusz Spółki M. Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, z siedzibą w Lublinie, zwołuje na dzień 19 czerwca 2023  r., na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Moniki Mateńko ul. L. Okulickiego 23/ 10, 21-040 Świdnik z następującym porządkiem obrad:                                                       

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.                                                     

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2022r. -31.12.2022 r.  i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. 

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.

8. Zamknięcie obrad.