Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 

Umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Wzór umowy deweloperskiej jest obligatoryjnym elementem prospektu informacyjnego, który jest przygotowany przez dewelopera przed rozpoczęciem sprzedaży.

Umowa deweloperska określa zobowiązania dewelopera w zakresie wybudowania nieruchomości i późniejszego, już po zakończeniu budowy, przeniesienia prawa własności. Często poprzedzana jest umową rezerwacyjną, o której była mowa w poprzednim artykule. 

Serdecznie zapraszam do posłuchania. 

Powiązane posty