Kto i kiedy może wybudować garaż bez pozwolenia?

Garaż bez pozwolenia może zbudować każda osoba. Jest jednak jeden warunek. Budynek musi mieć odpowiednią wielkość, jego właściciel zaś powinien dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. W poniższym wpisie podpowiem Ci, kiedy można wybudować garaż na zgłoszenie. Wyjaśnię również, co zrobić, jeśli urząd nie zgadza się na budowę garażu.

Jaki garaż można zbudować bez pozwolenia? Kiedy można zbudować garaż bez pozwolenia?

Przepisy prawa budowlanego regulują przede wszystkim kwestie, które są związane z budową domów. Oprócz tego jednak wskazują także wytyczne, które są niezbędne przy budowie garażu. Z owych przepisów możemy się dowiedzieć wprost, że można postawić garaż bez pozwolenia na budowę, jeżeli będzie on spełniał wszystkie poniższe warunki:

 • musi być parterowy oraz wolnostojący;
 • metraż garażu (a właściwie powierzchnia jego zabudowy) nie może przekroczyć 35 metrów kwadratowych;
 • na każde 500 metrów kwadratowych działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty tego rodzaju.

Co ciekawe, nie ma żadnej różnicy, czy chcesz postawić garaż blaszany, murowany czy drewniany – przepisy pozostają zawsze bez zmian. Bez pozwolenia na budowę, a więc na takich samych zasadach, możesz również postawić wiatę dla aut, której powierzchnia nie będzie większa niż 50 metrów kwadratowych.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że jeżeli Twój garaż już stoi (został wybudowany na pozwolenie) i masz w planach jego rozbudowę, możesz jej dokonać. Pamiętaj jednak, że już po zakończeniu modyfikacji jego powierzchnia również nie może przekroczyć 35 metrów kwadratowych. Jeśli finalnie będzie ona większa, naruszy przepisy prawa budowlanego, a to wiąże się z szeregiem sankcji.

Jakie są dopuszczalne parametry techniczne garażu?

Powinieneś wiedzieć również o tym, że przepisy prawa budowlanego wskazują wprost, jakie wymogi musi spełnić każdy garaż. Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych:

 • garaż musi mieć zapewnioną właściwą wymianę powietrza;
 • wysokość garażu w świetle konstrukcji powinna wynosić minimalnie 2,2 metra;
 • najmniejsza dopuszczalna szerokość garażu do 2,3 metra, a wysokość wjazdu do garażu – 2 metry;
 • w garażu musi być elektryczna instalacja oświetleniowa;
 • posadzka w garażu musi być nachylona w kierunku terenu działki albo też wpustu kanalizacyjnego;
 • jak wskazują warunki techniczne: „W garażu krawędzie płaszczyzny posadzki, a także znajdujących się w niej otworów należy ograniczyć progiem (obrzeżem) o wysokości 30 mm, uniemożliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz”.

Zanim zbudujesz garaż, powinieneś również zapoznać się z przepisami dotyczącymi zachowania odpowiedniej odległości od sąsiednich posesji. Zasady są w tym przypadku takie same, jak w przypadku stawiania domów. Minimalna odległość garażu od granicy działki to 3 metry, jeśli chodzi o ściany bez okien i drzwi, albo też cztery metry, jeżeli w ścianie znajdują się okna lub drzwi.

Garaż na zgłoszenie (formalności) – zwróć uwagę na plan zagospodarowania!

Zanim zabierzesz się za budowanie garażu na zgłoszenie, najpierw zawsze powinieneś szczegółowo zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oczywiście o ile jest on już uchwalony dla danego terenu. W niektórych przypadkach zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się informacje na temat tego, jakiego rodzaju budynki mogą powstać w danej okolicy. Możesz zatem znaleźć w nim informację, że budowa garaży wolnostojących jest całkowicie niedozwolona na danej parceli. Może się także okazać, że garaż co prawda może powstać na Twojej działce, ale musi mieć, na przykład, konkretne nachylenie dachu.

Gdzie zgłosić budowę garażu?

Budowę garażu powinieneś zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w terminie przynajmniej 30 dni wcześniej, zanim się rozpocznie. Termin ten jednak może być nieco inny, w zależności od regionu, w którym znajduje się Twoja parcela. Najczęściej przyjmowaniem zgłoszeń urząd miasta albo urząd gminy. Wzór wniosku możesz znaleźć na stronie konkretnego urzędu.

Do zgłoszenia będziesz musiał załączyć:

 • mapę sytuacyjną;
 • plan obiektu;
 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

Oprócz tego, Twoje zgłoszenie powinno zawierać najważniejsze informacje, które dotyczą:

 • numeru działki;
 • typu działki (np. działka rekreacyjna czy działka budowlana);
 • planowanego terminu rozpoczęcia prac;
 • typu obiektu (np. garaż blaszany czy garaż drewniany).

Jeśli urząd nie zgłosi żadnego sprzeciwu w przeciągu 3 tygodni (21 dni), możesz uznać, że udzielił tak zwanej milczącej zgody, co wiąże się z tym, że możesz rozpocząć budowę garażu. Co bardzo istotne, powinieneś rozpocząć prace w przeciągu maksymalnie 3 lat od terminu rozpoczęcia prac, który wskazałeś w wysyłanym zgłoszeniu. Jeżeli termin ten ulegnie przedawnieniu, będziesz musiał przejść całą procedurę od samego początku.

Po zakończeniu budowy garażu nie masz już obowiązku dopełniania formalności żadnego rodzaju – możesz po prostu zacząć użytkowanie obiektu.

Co zrobić, jeżeli urząd sprzeciwi się budowie garażu?

Choć są to stosunkowo rzadkie sytuacje, niekiedy zdarza się, że urząd nie wydaje zezwolenia na zbudowanie garażu. W takim przypadku jako inwestor będziesz miał 2 tygodnie (14 dni) na napisanie odwołania od wydanej decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych. Termin ten liczy się zawsze od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie powinieneś złożyć dokładnie do tego urzędu, który nie wydał Ci pozwolenia na budowę garażu, a jej się sprzeciwił. Docelowo jego rozpatrzeniem zajmie się jednak urząd wojewódzki. Jeżeli urzędników przekonają Twoje argumenty, finalnie będziesz mógł rozpocząć budowę garażu.

Czy można postawić garaż bez formalności?

Okazuje się, że można… ale jedynie tymczasowy. Warto wiedzieć o tym, że jeżeli masz w planach postawienie garażu tymczasowego, nie masz obowiązku ani zgłaszania budowy, ani też uzyskiwania pozwolenia na budowę. Możesz po prostu postawić obiekt i nie zawracać sobie głowy formalnościami żadnego rodzaju. Musisz jednak spełnić jeden warunek – przed upływem 180 dni garaż tego rodzaju powinien zostać rozebrany. Jeżeli nie chcesz tego robić i chciałbyś użytkować garaż na stałe, w takiej sytuacji po upływie 180 dni powinieneś uzyskać pozwolenie na budowę garażu albo dokonać zgłoszenia budowy. Osoby, które są w trakcie budowy domu, również mogą zdecydować się na postawienie garażu bez formalności – będzie on mógł jednak stać jedynie w trakcie trwania budowy domu. W momencie, w którym dobiegnie ona końca, masz obowiązek zgłoszenia garażu lub uzyskania pozwolenia na jego budowę.

Kto i kiedy może wybudować garaż bez pozwolenia?

Garaż bez pozwolenia może zbudować każda osoba. Jest jednak jeden warunek. Budynek musi mieć odpowiednią wielkość, jego właściciel zaś powinien dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. W poniższym wpisie podpowiem Ci, kiedy można wybudować garaż na zgłoszenie. Wyjaśnię również, co zrobić, jeśli urząd nie zgadza się na budowę garażu.

Jaki garaż można zbudować bez pozwolenia? Kiedy można zbudować garaż bez pozwolenia?

Przepisy prawa budowlanego regulują przede wszystkim kwestie, które są związane z budową domów. Oprócz tego jednak wskazują także wytyczne, które są niezbędne przy budowie garażu. Z owych przepisów możemy się dowiedzieć wprost, że można postawić garaż bez pozwolenia na budowę, jeżeli będzie on spełniał wszystkie poniższe warunki:

 • musi być parterowy oraz wolnostojący;
 • metraż garażu (a właściwie powierzchnia jego zabudowy) nie może przekroczyć 35 metrów kwadratowych;
 • na każde 500 metrów kwadratowych działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty tego rodzaju.

Co ciekawe, nie ma żadnej różnicy, czy chcesz postawić garaż blaszany, murowany czy drewniany – przepisy pozostają zawsze bez zmian. Bez pozwolenia na budowę, a więc na takich samych zasadach, możesz również postawić wiatę dla aut, której powierzchnia nie będzie większa niż 50 metrów kwadratowych.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że jeżeli Twój garaż już stoi (został wybudowany na pozwolenie) i masz w planach jego rozbudowę, możesz jej dokonać. Pamiętaj jednak, że już po zakończeniu modyfikacji jego powierzchnia również nie może przekroczyć 35 metrów kwadratowych. Jeśli finalnie będzie ona większa, naruszy przepisy prawa budowlanego, a to wiąże się z szeregiem sankcji.

Jakie są dopuszczalne parametry techniczne garażu?

Powinieneś wiedzieć również o tym, że przepisy prawa budowlanego wskazują wprost, jakie wymogi musi spełnić każdy garaż. Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych:

 • garaż musi mieć zapewnioną właściwą wymianę powietrza;
 • wysokość garażu w świetle konstrukcji powinna wynosić minimalnie 2,2 metra;
 • najmniejsza dopuszczalna szerokość garażu do 2,3 metra, a wysokość wjazdu do garażu – 2 metry;
 • w garażu musi być elektryczna instalacja oświetleniowa;
 • posadzka w garażu musi być nachylona w kierunku terenu działki albo też wpustu kanalizacyjnego;
 • jak wskazują warunki techniczne: „W garażu krawędzie płaszczyzny posadzki, a także znajdujących się w niej otworów należy ograniczyć progiem (obrzeżem) o wysokości 30 mm, uniemożliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz”.

Zanim zbudujesz garaż, powinieneś również zapoznać się z przepisami dotyczącymi zachowania odpowiedniej odległości od sąsiednich posesji. Zasady są w tym przypadku takie same, jak w przypadku stawiania domów. Minimalna odległość garażu od granicy działki to 3 metry, jeśli chodzi o ściany bez okien i drzwi, albo też cztery metry, jeżeli w ścianie znajdują się okna lub drzwi.

Garaż na zgłoszenie (formalności) – zwróć uwagę na plan zagospodarowania!

Zanim zabierzesz się za budowanie garażu na zgłoszenie, najpierw zawsze powinieneś szczegółowo zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oczywiście o ile jest on już uchwalony dla danego terenu. W niektórych przypadkach zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się informacje na temat tego, jakiego rodzaju budynki mogą powstać w danej okolicy. Możesz zatem znaleźć w nim informację, że budowa garaży wolnostojących jest całkowicie niedozwolona na danej parceli. Może się także okazać, że garaż co prawda może powstać na Twojej działce, ale musi mieć, na przykład, konkretne nachylenie dachu.

Gdzie zgłosić budowę garażu?

Budowę garażu powinieneś zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w terminie przynajmniej 30 dni wcześniej, zanim się rozpocznie. Termin ten jednak może być nieco inny, w zależności od regionu, w którym znajduje się Twoja parcela. Najczęściej przyjmowaniem zgłoszeń urząd miasta albo urząd gminy. Wzór wniosku możesz znaleźć na stronie konkretnego urzędu.

Do zgłoszenia będziesz musiał załączyć:

 • mapę sytuacyjną;
 • plan obiektu;
 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

Oprócz tego, Twoje zgłoszenie powinno zawierać najważniejsze informacje, które dotyczą:

 • numeru działki;
 • typu działki (np. działka rekreacyjna czy działka budowlana);
 • planowanego terminu rozpoczęcia prac;
 • typu obiektu (np. garaż blaszany czy garaż drewniany).

Jeśli urząd nie zgłosi żadnego sprzeciwu w przeciągu 3 tygodni (21 dni), możesz uznać, że udzielił tak zwanej milczącej zgody, co wiąże się z tym, że możesz rozpocząć budowę garażu. Co bardzo istotne, powinieneś rozpocząć prace w przeciągu maksymalnie 3 lat od terminu rozpoczęcia prac, który wskazałeś w wysyłanym zgłoszeniu. Jeżeli termin ten ulegnie przedawnieniu, będziesz musiał przejść całą procedurę od samego początku.

Po zakończeniu budowy garażu nie masz już obowiązku dopełniania formalności żadnego rodzaju – możesz po prostu zacząć użytkowanie obiektu.

Co zrobić, jeżeli urząd sprzeciwi się budowie garażu?

Choć są to stosunkowo rzadkie sytuacje, niekiedy zdarza się, że urząd nie wydaje zezwolenia na zbudowanie garażu. W takim przypadku jako inwestor będziesz miał 2 tygodnie (14 dni) na napisanie odwołania od wydanej decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych. Termin ten liczy się zawsze od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie powinieneś złożyć dokładnie do tego urzędu, który nie wydał Ci pozwolenia na budowę garażu, a jej się sprzeciwił. Docelowo jego rozpatrzeniem zajmie się jednak urząd wojewódzki. Jeżeli urzędników przekonają Twoje argumenty, finalnie będziesz mógł rozpocząć budowę garażu.

Czy można postawić garaż bez formalności?

Okazuje się, że można… ale jedynie tymczasowy. Warto wiedzieć o tym, że jeżeli masz w planach postawienie garażu tymczasowego, nie masz obowiązku ani zgłaszania budowy, ani też uzyskiwania pozwolenia na budowę. Możesz po prostu postawić obiekt i nie zawracać sobie głowy formalnościami żadnego rodzaju. Musisz jednak spełnić jeden warunek – przed upływem 180 dni garaż tego rodzaju powinien zostać rozebrany. Jeżeli nie chcesz tego robić i chciałbyś użytkować garaż na stałe, w takiej sytuacji po upływie 180 dni powinieneś uzyskać pozwolenie na budowę garażu albo dokonać zgłoszenia budowy. Osoby, które są w trakcie budowy domu, również mogą zdecydować się na postawienie garażu bez formalności – będzie on mógł jednak stać jedynie w trakcie trwania budowy domu. W momencie, w którym dobiegnie ona końca, masz obowiązek zgłoszenia garażu lub uzyskania pozwolenia na jego budowę.

Powiązane posty