Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce powinien uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przez cudzoziemca rozumiemy:

✅osobę fizyczną, która nie posiada polskiego obywatelstwa;

✅osobę prawną, z siedzibą za granicą;

✅nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych wyżej, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

✅osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieli zezwolenia na podstawie wniosku.

Jeśli zamierzasz nabyć nieruchomość, możesz postarać się o tzw. promesę. Jest to przyrzeczenie wydania ci zezwolenia. Złóż wniosek, aby ją uzyskać. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają twoje prawo do nabycia nieruchomości. Są to te same dokumenty, które dołączasz do wniosku o udzielenie ci zezwolenia.

O tym jak wygląda wniosek oraz procedura udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomosci przez cudzoziemców opowiem w tym odcinku.

🎙Zapraszam do posłuchania.

Powiązane posty