Odbiór robót jest jedną z najważniejszych czynności w relacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonanie zobowiązania przez wykonawcę z umowy o roboty budowlane. Po jego dokonaniu wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Moment odbioru robót jest także istotny dla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

Serdecznie zapraszam do posłuchania

Powiązane posty