Odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie Podwykonawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno inwestor, jak i wykonawcy odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych. Zasada ta pozwala na skuteczną ochronę interesów słabszej strony kontraktów o wykonanie tego rodzaju prac, jakimi są właśnie podwykonawcy.

Na czym polega solidarna odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy? Co jest jej przedmiotem? Na jakich zasadach jest ona ponoszona? Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku.

Powiązane posty