Odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie Podwykonawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno inwestor, jak i wykonawcy odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych. Zasada ta pozwala na skuteczną ochronę interesów słabszej strony kontraktów o wykonanie tego rodzaju prac, jakimi są właśnie podwykonawcy.

  • Na czym polega solidarna odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy?
  • Co jest jej przedmiotem?
  • Na jakich zasadach jest ona ponoszona?

Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do posłuchania

Powiązane posty