Partycypacja społeczna jest to obszar, który w ostatnich latach zyskał na ogromnym znaczeniu, zarówno w kontekście prawnym, jak i społecznym.

Dążenie do zapewnienia mieszkańcom aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni, w której żyją, ma na celu nie tylko wypracowanie bardziej adekwatnych rozwiązań planistycznych, ale także budowanie zaufania społecznego i poczucia wspólnoty.

W Polsce, kwestie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym zostały istotnie zmienione przez Ustawę z dnia 7 lipca 2023 r., nowelizującą ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Reforma ta wprowadziła nowe standardy, rozszerzając możliwości obywateli do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia aktów planowania przestrzennego oraz definiując szczegółowe zasady konsultacji społecznych.

W dzisiejszym odcinku skupimy się na analizie istoty partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, opisując zakres i cele tego procesu, uczestników oraz szczegółowe zasady konsultacji społecznych.

Powiązane posty