Karolina Piotrowska

Karolina Piotrowska

specjalistka ds. startupów

Z branżą startupów jest związana od ponad 6 lat, w czasie których współpracowała z setkami startupów, koordynując liczne programy akceleracyjne w całej Polsce.

Na co dzień poszukuje synergii działań pomiędzy korporacjami, samorządami lokalnymi i startupami, wspierając je w skutecznym wdrażaniu innowacji.W czasie pracy ze startupami pomaga w walidowaniu pomysłów biznesowych, budowaniu produktów cyfrowych, sprzedaży oraz pozyskiwaniu finansowania. Z korporacjami i samorządami lokalnymi współpracuje w zakresie projektowania akceleratorów i programów szkoleniowych szytych na miarę potrzeb.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem – startupowy świat poznała z różnych stron, odpowiadając m.in. za walidację własnych konceptów.