Agnieszka Bęczkalska

Radca prawny

 

 

 

Radca Prawny. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz absolwentka studiów pedagogicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Lublinie w roku 2022. Zapewnia pomoc prawną osobom fizycznym jak również podmiotom gospodarczym, w związku z toczącymi się lub zainicjowanymi postępowaniami przedsądowymi jak i sądowymi z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce spraw z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Od roku 2023 wpisana na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie mediacji z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa karnego.

Praktykę zawodową zdobywała w Kancelariach Radców Prawnych oraz w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratury.

Specjalizacje

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo karne