Alina Głusiec

Prawnik

W 2005 roku ukończyła Narodową Akademię Prawniczą Ukrainy im. Jarosława Mądrego gdzie zdobyła kwalifikacje prawnika. Absolwentka Studiów Podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II z zakresu Przygotowania Pedagogicznego .

Urodzona w mieście Berdiańsk (Ukraina Wschodnia). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednostkach administracji państwowej, w prokuraturze oraz instytucjach finansowych na terenie Polski i Ukrainy. W swoich działaniach opiera się na współpracy z doświadczonymi, wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi partnerami – notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi i biurami nieruchomości. W ramach założonej w 2012 roku firmy „Lex Usługi Prawne” przez kilka lat pracowała udzielając porad prawnych osobom znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej oraz cudzoziemcom. Z racji swojego pochodzenia przez cały czas świadczy usługi tłumacza dla organów administracji państwowej oraz prywatnych firm. W roku 2013 pracowała w Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczania, Sprawozdawczości i Monitoringu Projektów UE „Mam Prawo” oraz „Świadomy Obywatel”.W roku 2013 uczestniczyła w szkoleniach:w ramach projektu „Competences Framework for European Projeck Manager”- com PM organizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie;Szkolenie na temat: Opracowanie Kompleksowych I trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce organizowane przez MpiPS;Szkolenie „Vademecum rynków zagranicznych” – tematyka handlu zagranicznego dla przedsiębiorców z Polski i Ukrainy organizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Włada rosyjskim, polskim, ukraińskim, angielskim, białoruskim językami z zastosowaniem terminologii prawniczej.
Interesuje się sztuką, muzyką, teatrem, językami obcymi, turystyką oraz sportem.

Specjalizacja

  • Estate Planning
  • Business and Corporate Law
  • Contract Law
  • Real Estate Law