Bartosz Starzomczyk

Prawnik

Email bartosz.starzomczyk@dataaudit.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz studia podyplomowe Audytor Systemów Informatycznych realizowane przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce audytu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, posiada wieloletnie doświadczenie i uprawnienia audytora wiodącego normy ISO/IEC 27001 oraz zajmuje się pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Specjalizacje

  • ochrona danych osobowych
  • bezpieczeństwo informacji